Thứ Hai, ngày 06 tháng 5 năm 2013

Xin Lỗi.....Tụi Anh Chỉ Là Những Thằng Bán Bong Bóng Ngân Nga Ngồi Đàn Và Cất Cao Giọng Hát Cho Đỡ Ế Hàng Thôi, :(